THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Các doanh nghiệp mong muốn tham gia Diễn đàn Liêm chính Kinh doanh Việt Nam có thể liên hệ với Cố vấn quốc tế cấp cao Liêm chính Kinh doanh của TT (Mr. Christian Levon, email: [email protected]). Doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ trải qua một quy trình thẩm tra, bao gồm đánh giá về quá trình hoạt động kinh doanh và gặp gỡ chính thức với đại diện của TT. Quy trình này cho phép TT chắc chắn rằng các quy chuẩn và chính sách chung của doanh nghiệp phù hợp với phương pháp tiếp cận và các giá trị của TT cũng như với Các Nguyên tắc Thành viên của Diễn đàn.

Quy trình của TT để xử lý các cáo buộc liên quan đến tham nhũng đối với các thành viên VBIF có thể được tải tại đây.