THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên lạc bằng tiếng Anh:

Ông Christian Levon

Chuyên gia cấp cao quốc tế

Email: chrislevon@towardstransparency.vn

Liên lạc bằng tiếng Việt:

Chị Nguyễn Hoàng Diệu Linh

Cán bộ Liêm chính Kinh doanh

Email: dieulinh@towardstransparency.vn