Uncategorized @vi

Tại sao kinh doanh liêm chính lại quan trọng?

Ngày 17/11, Cố vấn quốc tế cấp cao của tổ chức Hướng tới Minh bạch – ông Christian Levon đã có buổi chia sẻ với 60 sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân về chủ đề Kinh doanh liêm chính.

Ảnh: Towards Transparency

Buổi chia sẻ được thiết kế nhằm bổ trợ kiến thức thực tiễn cho chương trình học chính khoá của các bạn sinh viên. Trong bài trình bày, ông Christian Levon đã phân tích những xu hướng và bối cảnh kinh tế – pháp luật ở Việt Nam và quốc tế, từ đó giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của liêm chính trong kinh doanh.

Ảnh: Towards Transparency

Thông qua các buổi chia sẻ và đào tạo với các bạn trẻ, các doanh nghiệp và các tổ chức, TT mong muốn góp phần vào việc xây dựng và thúc đẩy văn hoá liêm chính trong kinh doanh ở Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *