KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

Khoá học trực tuyến kéo dài 1.5 giờ này đào tạo một cách toàn diện về phòng chống tham nhũng, thiết kế bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, nhằm cung cấp cho các tổ chức công cụ hữu ích để đào tạo nhân viên => https://www.doingbusinesswithoutbribery.com/vietnam-vn.html

KHOÁ HỌC TOÀN DIỆN

Tổ chức Khoá học

Khoá đào tạo được thiết kế linh hoạt (nhiều nhất là 1 ngày) để đáp ứng yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo được điều hành bởi hai chuyên gia về Liêm chính Kinh doanh của Tổ chức Hướng tới Minh bạch Quốc tế. Nội dung khoá đào tạo được điều chỉnh để phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Học viên Khoá học

Sự tương tác giữa diễn giả và học viên là chìa khóa cho sự thành công của chương trình đào tạo, chúng tôi khuyên các doanh nghiệp nên giới hạn tối đa 20 người tham gia. Khóa học được dành cho cả giám đốc điều hành cũng như các nhà quản lý.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ ông Christian Levon, email: [email protected]