Báo cáo khảo sát: Liêm chính kinh doanh trong các khu công nghệ cao ở Việt Nam

 

Phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh: Đánh giá dưới góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp

Báo cáo nghiên cứu: Phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh – đánh giá dưới góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp là một hoạt động của dự án “Thúc đẩy ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế về liêm chính trong kinh doanh để cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam và tăng cường hội nhập quốc tế” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội (CENSOGOR) – đối tác của tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội quản lý.
Báo cáo nhằm nghiên cứu thực tiễn áp dụng và triển khai các chính sách, quy trình phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước có đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cụ thể đối với các doanh nghiệp để phát huy hiệu quả công tác PCTN trong doanh nghiệp.
Năm xuất bản 2017
Tải tài liệu EnglishVietnamese

Báo cáo nghiên cứu: Phân tích rủi ro tham nhũng đối với nhà đầu tư tại Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu: Phân tích rủi ro tham nhũng đối với nhà đầu tư tại Việt Nam được hoàn thiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về kinh doanh liêm chính để tăng cường hội nhập quốc tế và cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam”. Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội (CENSOGOR) – đối tác của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam, và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), với sự tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Vương quốc Anh và sự hỗ trợ của Mạng CSR ASEAN.
Nghiên cứu nhằm đánh giá kinh nghiệm và biện pháp đối phó của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với những hành vi mang tính rủi ro cao trong kinh doanh, có liên quan đến hay là biểu hiện của các vi phạm về tham nhũng theo luật Việt Nam và luật pháp nước ngoài liên quan.
Năm xuất bản 2017
Tải tài liệu EnglishVietnamese

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp – TRAC Việt Nam 2017

“Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp: Đánh giá 30 Doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam” (TRAC Việt Nam 2017) do Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) thực hiện lần đầu tiên vào năm 2017.
Nhằm mục đích thúc đẩy các thực hành tốt, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ các doanh nghiệp truyền đạt tốt hơn cam kết chống tham nhũng và minh bạch tới các bên liên quan, báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp trên ba khía cạnh: i) Chương trình phòng, chống tham nhũng; ii) Minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp; và iii) Cơ chế báo cáo theo quốc gia.
Báo cáo này đánh giá 30 công ty lớn nhất được lựa chọn theo danh sách VNR50012 năm 2015. Hoạt động nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 bởi một nhóm chuyên gia tư vấn và một chuyên gia nghiên cứu của TT.
Năm xuất bản 2017
Tải tài liệu VietnameseEnglish